x

text_casnazov_prednasky

text

PhDr. Magdalena Preiningerová - Příběh Zikmunda a Hanzelky

Magdalena Preiningerová je vedoucí Archivu H+Z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Rok 2017 je pro tento archiv významný, protože od cest Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda po Africe uběhlo již neskutečných 70 let. Při příležitosti tohoto jubilea se v muzeu připravuje nespočet doprovodných akcí také pro širokou veřejnost. V průběhu egyptského dne festivalu Culturea si poslechneme poutavé povídání paní Preiningerové o cestách Hanzelky a Zikmunda po Africe, přičemž se tematicky zaměříme dobrodružství, která tito pánové zažili v Egyptě.

Sledujte.