x

text_casnazov_prednasky

text

Culturea a 14|15 Baťův Institut

Letošní ročník festivalu Culturea se konal v zajímavých prostorech 14|15 Baťova Institutu ve Zlíně, pojďme se tedy o těchto budovách dozvědět něco více.

14|15 Baťův Institut se nachází na okraji areálu zlínského Svitu, přímo vedle autobusového nádraží, což z něj dělá vhodně umístěnou budovu pro kulturní účely přímo v centru města. V historii tyto dvě sobě přilehlé budovy sloužily jako poválečné továrny a po rekonstrukci zlínským krajem byly v roce 2013 nově otevřeny pro výstavní a kulturní účely. V budovách sídlí Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění. 

Muzeum jihovýchodní Moravy shromažďuje a zpracovává muzejní sbírky, umožňuje jejich veřejné užívání a poskytuje výchovné a vzdělávací služby nejen pro účely vědecké, ale také studijní. Momentálně v muzeu probíhá unikátní výstava o obchodní spojnici mezi civilizacemi starého světa - Hedvábná cesta. Výstavu můžete navštívit až do 23. 4. 2017. Muzeum má také svou stálou expozici mapující dějiny baťovského koncernu s názvem Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost.

Krajská Knihovna Františka Bartoše je veřejná knihovna. V jejím knihovním fondu se nachází přibližně 450 tisíc svazků. Knihovna svým návštěvníkům nabízí nejen knihovnické, ale také informační služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy. 

Krajská galerie výtvarného umění se věnuje především českému a slovenskému umění a architektuře z období 19. až 21. století. Galerie pořádá výstavy, buduje sbírku uměleckých děl a organizuje akce, které propojují různé obory kultury. Aktuálně můžete do 30. 4. 2017 navštívit výstavu Rudolfa Kremličky, která představuje jeho práce ze všech etap tvůrčí činnosti. Taktéž do 30. 4. 2017 probíhá výstava architekta Jana Sokola, která připomíná jeho osobnost a tvorbu. Stálá expozice Prostor Zlín|Řády vidění má za cíl představit sbírky a odborné zaměření instituce, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století.

 

Až budete mít cestu kolem, určitě se do Baťova Institutu 14|15 zastavte. Nebudete litovat!
Vaše CULTUREA.

Zdroj: http://www.14-15.cz/